Chào mừng đến với Killmark CF

Chia sẻ và giới thiệu WEBSITE để chúng tôi cập nhật thêm nhiều kill mark và theme CF đẹp và cực chất với phiên bản 2015 - 1172 -->>>

Hướng Dẫn Chung: Muốn Download thì xem Kill mark bằng nút Hiện dưới tên Kill mark và Dowload là OK

 

Cách cài đặt


 

*Đối với Theme*

B1: Giải nén

B2: Mở ra cho đến khi nào thấy các file tên có chữ đầu UI_...., ví dụ như UI_Badge, UI_Channel, UI_Login, UI_Lobby,....

B3: Copy toàn bộ các thư mục đó

B4: mở file X:\ABC\VTCGame\Dotkich\rez\UI

B5: paste toàn bộ những gì đã copy ở bước 3 vào đó

B6: Vào game và thưởng thức

 

 

*Đối với Kill mark*

B1: Giải nén

B2: mở ra cho đến hết, khi nào gặp các file có định dạng .tga có tên như: bagde_...., ví dụ như: badge_headshot, badge_multi1, badge_multi2,....

B3: Copy toàn bộ những thứ có trong file đó

B4: mở file X:\ABC\VTCGame\Dotkich\rez\UI\Mark

B5: Paste những thứ đã copy ở B3 vào file ở B4

B6: Vào game chơi bình thường

 

Lưu ý: X là tên ô bạn copy CF, ABC, là tên thư mục nối, ví dụ như CF nhà mình copy ở

C:\ProgramFiles\VTCGame\Dokich

 

thì ở đây, X là ổ C còn ABC là ProgramFiles

 

----------------------Kill Mark CF------------------

Kill mark Kingold

 Kill mark Kingold

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Kill mark Chu Phụng 

 


 

  

 

BEAST MARK

 

 

 

 

 

 
 

 

X-Mas Flake


 

 

 

 

 
Lightning Color

 

 

 

 

 

 


 

 

Kill mark Natal 2015

 

 
 

Dragon Mark ( Edit )


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kill mark Họa Tiết 

 

 

 

 

 

 

 


Mark Number v2

 

 

 

 

 

 Bandohetina Mark


 

 

 

 

 

 

 
Mark Emoticon

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kill markTuyệt Diệt ver 2

 

 

 


-------------------------Giao diện quay báu vật-----------------------
Gacha Shop Dragon

 


 

 


Gacha FMAs

 

 

 

 

Gacha Shop Dragon 

 

 

 

  

----------------------Theme CF--------------------Theme Laser

 

 

 

 
Mod tâm ngắm

 

 

Mod tâm AWM VIP


 

 

 

 

 

 

 

 HUD The Dragon

 

 

 

 


 

 

 

Theme Login Phoenix


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

HUD Zombie

 

 

 

 

 

 

 

--------------------THE END---------------